Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D20Q7
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2065

Административно обслужване

Център за административно обслужване /ЦАО/

 

Гр. Видин, пл. „Бдинци“ №2

094/609402

email : info@vidin.bg

Работно време: от 8:30 до 17:00 ч.

 

Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

 

Гр. Видин, пл. „Бдинци“ №2

094/609439, 094/609401

email: rninova@vidin.bg

Работно време: от Понеделник до Петък - 8:30-17:00 ч.

Почивни и празнични дни от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч. – само за осъществяване на услуги по чл.51 и чл.54 от Закона за гражданската регистрация

 

Отдел „Местни данъци и такси“

 

Гр. Видин, пл. „Бдинци“ №2

094/609428

email: mdt@vidin.bg

Работно време с граждани: от 8:30 до 16:30 ч