Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D20Q7
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2065
Електронни административни услуги Административни услуги Център за административно обслужване Банкови сметки Проверка на статус на преписка Вътрешни правила Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Център за административно обслужване /ЦАО/

 

Гр. Видин, пл. „Бдинци“ №2

094/609402

email : info@vidin.bg

Работно време: от 8:30 до 17:00 ч.

 

Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

 

Гр. Видин, пл. „Бдинци“ №2

094/609439, 094/609401

email: rninova@vidin.bg

Работно време: от Понеделник до Петък - 8:30-17:00 ч.

Почивни и празнични дни от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч. – само за осъществяване на услуги по чл.51 и чл.54 от Закона за гражданската регистрация

 

Отдел „Местни данъци и такси“

 

Гр. Видин, пл. „Бдинци“ №2

094/609428

email: mdt@vidin.bg

Работно време с граждани: от 8:30 до 16:30 ч