Постоянни комисии
Име на комисия Председател Членове
1

Икономическа и социална политика и инвестиционна дейност

Християн Ненчов Христов

 

 Димитър Чавдаров Велков

 Мария Емилова Джамбазова –Тодорова

 Десислава Пламенова Димитрова

 Калин Васков Каменов

 

2

Европейски фондове, проекти и международно сътрудничество

Цветан Кирилов Лозанов

 

 Тихомир Станиславов Станчев

 Любомир Асенов Георгиев

 Стефан Богомилов Ванчев

 Красимир Асенов Иванов

 

3

Финанси и бюджет


Николай Сашов Николов

 

  Мария Емилова Джамбазова –Тодорова

   Калин Васков Каменов

   Валери Иванов Василев

   Иванка Радославова Каменова

 

4

Работа с децата, младежта, спорта и туризма


Наталия Красимирова Милкова

 

  Любен Иванов Иванов

  Стефан Богомилов Ванчев

  Християн Ненчов Христов

  Юлиян Ангелов Петров

 

 

Здравеопазване, социални дейности и социална политика

 


Венцислав Томов Боянов

 

 Петър Младенов Томов

 Калоян Емилов Борисов

 Величко Боянов Кирилов

 Венци Захариев Пасков

6

Образование, наука и култура


Момчил Викторов Станков

 

 Бисерка Любенова Каменова

 Любомир Асенов Георгиев

 Величко Боянов Кирилов

 Веселка Александрова Кючукова – Асенова

7

Териториално и селищно устройство и организация на движението

Любен Иванов Иванов

 

 Людмил Димитров Любенов

 Цветан Кирилов Лозанов

 Николай Петков Цветков

 Огнян Кирилов Ценков

8

Земеделие, гори и опазване на околната среда


Християн Ненчов Христов

 

 Юлиян Любомиров Борисов

 Петър Младенов Томов

 Калоян Емилов Борисов

 Венцислав Томов Боянов

 

9

Законност, местно самоуправление, нормативна уредба, етика и охрана на обществения ред

Светослав Цветанов Славчев

 

 Людмил Димитров Любенов

 Момчил Викторов Станков

 Красимир Асенов Иванов

 Десислава Пламенова Димитрова

10

Общинска собственост, общински дружества и предприятия, приватизация и следприватизационен контрол


Валери Иванов Василев

 

 Пламен Павлов Трифонов

 Димитър Чавдаров Велков

 Цецко Любенов Иванов

 Николай Петков Цветков

11

Права на човека, вероизповедания, малцинства и гражданско общество


Николай Петков Цветков


 

 Наталия Красимирова Милкова

 Веселка Александрова Кючукова – Асенова

 Огнян Кирилов Ценков

 Венци Захариев Пасков

12

Наблюдателна комисия

 

 

 

 

Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Цецко Любенов Иванов

 

 Борислав Крумов Василев

 Светослав Цветанов Славчев

 Бисерка Любенова Каменова

 Тихомир Станиславов Станчев