Постоянни комисии
Име на комисия Председател Членове
1

Икономическа и социална политика и инвестиционна дейност


Мартин Кирилов Петров


Андрей Гошов Иванов
Добрин Петков Иванов
Димитър Чавдаров Велков
Пламен Павлов Трифонов
 

2

Европейски фондове, проекти и международно сътрудничество


Павел Димитров Паунов


Валентин Братков Велков
Павел Тодоров Тодоров
Красимир Асенов Иванов
Добрин Петков Иванов

 

3

Финанси и бюджет


Валентин Братков Велков


Мартин Кирилов Петров
Павел Димитров Паунов 
Иванка Радославова Каменова
Георги Веселинов Тодоров 

 

4

Работа с децата, младежта, спорта и туризма


Цецко Любенов Иванов 

 

Десислава Пламенова Димитрова
Тихомир Станиславов Станчев

Мария Емилова Джамбазова-Тодорова
Светослав Петров Петков 

 

 

Здравеопазване, социални дейности и социална политика

 


Цветан Петров Ценков

 

Борил Венелинов Христов
Павел Димитров Паунов 
Николай Петков Цветков

Ласко Иванов Каменов

 

6

Образование, наука и култура


Десислава Пламенова Димитрова


Наталия Красимирова Милкова
Добрин Петков Иванов
Мариета Апостолова Георгиева
Орлин Константинов Василев

 

7

Териториално и селищно устройство и организация на движението


Любомир Кирилов Низамов

 

Емилиян Илиев Енчев

Росица Любенова Кирова

Людмил Димитров Любенов

Любен Иванов Иванов

 

8

Земеделие, гори и опазване на околната среда


Емилиян Илиев Енчев

 

Християн Ненчов Христов

Йордан Цветанов Йонов

Юлиян Любомиров Борисов

Орлин Константинов Василев

 

9

Законност, местно самоуправление, нормативна уредба, етика и охрана на обществения ред


Красимир Асенов Иванов 


Тихомир Станиславов Станчев

Валери Иванов Василев
Даниил Асенов Томов
Борислав Крумов Василев

 

10

Общинска собственост, общински дружества и предприятия, приватизация и следприватизационен контрол


Валери Иванов Василев


Цецко Любенов Иванов

Николай Петков Цветков
Пламен Павлов Трифонов
Вардан Сашики Папикян

 

11

Права на човека, вероизповедания, малцинства и гражданско общество


Наталия Красимирова Милкова


Ласко Иванов Каменов
Величко Боянов Кирилов

Десислава Пламенова Димитрова
Красимир Асенов Иванов

 

12

Наблюдателна комисия

Борислав Крумов Василев

 

Мартин Кирилов Петров

Величко Боянов Кирилов

Десислава Северинова Борисова

Пенка Асенова Цветанова

Катя Райчева Алексиева

Ваня Викторова Трифонова

 

 


Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Любен Иванов Иванов

 

Любомир Кирилов Низамов

Иванка Радославова Каменова

Валери Иванов Василев

Мария Емилова Джамбазова-Тодорова