Променя се декларацията за преминаване през КПП в областните градове

С въведените от МВР последни изисквания гражданите могат да пътуват, като попълват нов образец. В обновения вариант отпада заверката от страна на работодателя. Пътуващите ще удостоверяват това обстоятелство с пропуск, служебна бележка и карта, рецептурна книжка и др. Задължително в декларацията се посочват данни за предприетия маршрут. Причината за промяната е при нужда да може да се проследи пътя на гражданите.

 

Новият вариант е публикуван в сайта на Министерството на вътрешните работи и е приложим за периода на извънредното положение, обявено поради заплаха от разпространение на COVID-19 в страната.

 

В тази връзка администрацията във Видин издава служебни бележки само на общинските служители.