Опровержение от Община Видин по повод изнесени данни в сайтa на агенция BulNews.bg

Община Видин информира гражданите относно публикувани неверни данни в сайта на агенция BulNews.bg и разпространени от нея днес, 2 октомври 2019 г., със заглавие „Огромни дългове има всяка втора община у нас, Видин води класацията“. Според BulNews.bg „всяка втора българска община от всички 265 в страната е с огромни дългове, сочат данни на Министерство на финансите за първите шест месеца на годината“.  

 

Във връзка с това Община Видин заявява, че на стр. 7 от публикувания Анализ на Министерство на финансите за финансовото състояние на общините за второто тримесечие на 2019 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване на основание чл. 130е, ал. 4, във връзка с чл. 130ж от Закона за публичните финанси (ЗПФ), е посочен размерът на просрочените задължения по бюджетите по области. 

 

В публикацията на BulNews.bg невярно е написано, че задълженията в размер на 11 388 015 лв. се отнасят за Община Видин. В публикувания на сайта на Министерство на финансите Анализ става ясно, че това са данни за област Видин. В него също е отразено, че „Просрочените задължения при девет общини, между които е и община Видин, със съгласуван план за оздравяване през 2017 г., се наблюдава намаление на размера на просрочените задължения от началото на изпълнението на плана за финансово оздравяване. Община Видин спазва утвърдената програма за изплащане на просрочените задължения, т.е. Общината е разплатила предвидените за погасяване просрочени задължения с предоставения от централния бюджет заем и погасява просрочия с реализиран ефект от заложените в плана мерки“. Наблюдава се и намаление на задълженията за разходи, както и се отчита положително бюджетно салдо.

 

Считаме, че името на Община Видин е некоректно цитирано и в този смисъл бихме желали нашето опровержение да бъде отразено в медията в синхрон със съществуващите етични норми и правила на журналистическата етика.

 

Припомняме, че Общината отпадна от списъка на  общини във финансово затруднение през първото тримесечие на 2018 година след като изпълни своите показатели за финансова устойчивост и ефективност според изискванията на Министерство на финансите, отразявани всяко тримесечие в анализ на министерството.

 

 

Пълният текст на Анализа на данните за второ тримесечие на 2019 година на Министерство на финансите може да бъде видян на посочения линк: https://www.minfin.bg/upload/41830/municipal-analysis%20of%20negative%20trends%2030%2006%202019.pdf