Работно време

Център за услуги и информация на граждани 
работно време от 08:30 - 17:00 часа адрес: гр.Видин, пл. Бдинци №2
+35994/ 609 402 e-mail: info@vidin.bg