Информация за граждани

В сайта на община Видин гражданите могат да намерят подробна информация за услугите, включително и за електронните, които предлага институцията.

 

 

В Центъра за информация и услуги, който се намира в административната сграда на общината, всеки може да направи справка, да подаде заявление за издаване на необходимите документи и да получи отговор на своите въпроси.