Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки

Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки на община Видин

 

Закон за обществените поръчки

 

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

 

Вътрешни правила за управление цикъла на ОП