ПРОЦЕДУРА №: p2
Обявена на: 11.06.2020 г.
С предмет

„Организиране и провеждане на фестивали в град Видин по две обособени позиции“

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: p2
Номер на преписката в РОП 00051-2020-0008
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jun 22, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти на 23.06.2020 г . от 10.00 часа в залата на 6-ят етаж на Община Видин
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...