ПРОЦЕДУРА №: o52
Обявена на: 23.03.2020 г.
С предмет

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Видин и второстепенни разпоредители с бюджет в община Видин, и по проект на Община Видин“, по обособени позиции. 

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o52
Номер на преписката в РОП 9097540
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Apr 2, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти на 03.04.2020г. от 10.00 часа в залата на 6-ят етаж на Община Видин
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...