ПРОЦЕДУРА №: o51
Обявена на: 06.03.2020 г.
С предмет

„Извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация на територията на Община Видин през 2020 г.”

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o51
Номер на преписката в РОП 9096889
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Mar 16, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти 17.03.2020 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на ет. 6 в сградата на Община Видин
Обект на поръчката Услуги


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...