ПРОЦЕДУРА №: prag4
Обявена на: 26.07.2017 г.
С предмет

Организиране на събития в рамките на проекта CB007.1.11.207, Видин с 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: Наем на зала и аудио / видео оборудване, кетъринг и настаняване за събития в рамките на проект ; Обособена позиция 2: Пътуване за събития в рамките на проект ; Обособена позиция 3: Подготовка на материали и консумативи в рамките на проект ; Обособена позиция 4: Устни преводачи и фасилитатори за събития в рамките на проект

Вид
Oткрита
Статус
Отворена
Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...