ПРОЦЕДУРА №: pk1
Обявена на: 24.01.2020 г.
С предмет

„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група по две обособени позиции“ - краен срок за подаване на оферти 04.02.2020г.
 

Вид
Oткрита
Статус
Отворена
Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...