Синя зона

Списък на улици,площади и паркинги общинска собственост, на които е въведен режим за кратковременно платено паркиране "Синя зона"