Устройствен правилник

Заповед за утвърждаване на Устройствен правилник

 

Устройствен правилник на Общинска администрация Видин

 

Устройствен правилник на Общинска администрация Видин - 2020г.