Устройствен правилник

Заповед за утвърждаване на Устройствен правилник

 

Устройствен правилник на Общинска администрация Видин