Направление „Социални услуги и здравни дейности“

Направление „Социални услуги и здравни дейности“

 

Управител: Силвия Венчева

 

Адрес: гр.Видин ул. "Княз Борис I N:1 email: nsu_vid@abv.bg