Общински съвет по наркотичните вещества

 

          Общински съвет по наркотичните вещества

 

          Председател: Лора Стоянова

 

          гр.Видин пл. "Бдинци" 2 ет.13 ст.4

 

          тел: 094/609465 , email: osnv.vd@gmail.com

 

          

 

 

 

Общински съвет по наркотичните вещества

 

 

Съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, се създават Общински съвети по наркотичните вещества (ОбСНВ). Функциите и задачите са определени с Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества.

 

Съгласно Правилника, Общинските съвети по наркотичните вещества:

 

- Разработват и приемат общински програми за борба срещу злоупотребата с наркотичните вещества и наркотрафика в съответствие с националните програми по чл.11, т.2 от ЗКНВП.

 

- Предлагат чрез кмета на общината проектa на бюджет за осигуряване на средства за провеждане на общинската политика в тази област.

 

            - Отчитат дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества.
Постепенно Общинските съвети по наркотичните вещества заемат важно място като хоризонтален елемент на борбата с наркотиците. До този момент са създадени 27 Общински съвета по наркотичните вещества – във всеки областен град.

 

 

Нашият Екип

 

 

Състав на Общинския съвет по наркотичните вещества-Видин

 

 

Лора Стоянова

 

Председател на Общиския съвет по наркотичните вещества-Видин

 

 

Камелия Миткова

 

Секретар на Общиския съвет по наркотичните вещества-Видин

 

 

Милена Наумова

 

 

 

 

Анета Янкова

 

 

 

 

Мартин Лишков

 

Психолог в Общиския съвет по наркотичните вещества-Видин

 

 

Веселка Димитрова

 

Психолог в Общиския съвет по наркотичните вещества-Видин

 

 

Силвия Иванова

 

Социолог в Общиския съвет по наркотичните вещества-Видин

 

 

Пролетка Кръстева

 

Психолог в Общиския съвет по наркотичните вещества-Видин

 

 

 

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет по наркотичните вещества - Видин

 

Теми за часове по превенция сред учениците и обучения на учители, педагогически съветници, психолози, медицински специалисти от училищните кабинети, социални работници, родители, които провежда екипът на Общинския съвет по наркотичните вещества-Видин

 

Електронен бюлетин на Общински съвет по наркотичните вещества - Видин -  АПРИЛ 2020, БРОЙ 1

 

Електронен бюлетин на Общински съвет по наркотичните вещества - Видин -  МАЙ 2020, БРОЙ 2

 

Електронен бюлетин на Общински съвет по наркотичните вещества-Видин - ЮНИ и ЮЛИ 2020, БРОЙ 3

 

Резултати от анкетно проучване за ученици - Видин 2019 година