Общинско предприятие "Общински приют за кучета"

Общинско предприятие "Общински приют за кучета"

 Управител: Тодор Мицев

 

Адрес:  град Видин, местност "Алимана" УПИ II - 274 (преди с. Рупци)

 

Телефон:  0879949104

 

 

Кучета за осиновяване

 


Програма за oвладяване на популацията на бездомните кучета на територията на Община Видин

 


Проект на Правилник за дейността на "ОП Приют за кучета" при Община Видин - Публикувано на 15.05.2016г.

 


Съобщение за проект на правилник за дейността на "ОП Приют за кучета" при Община Видин - Публикувано на 15.05.2016г.