с.Акациево

Кметски наместник: Георги Ангелов
Телефон: 606-045 ; 0879949158

с.Ботево

Кметски наместник: Нелка Йорданова
Телефон: 09314 / 22 54 ; 0879949196; 0898242644

с.Покрайна

Кмет: Валентин Маринов
Телефон: 094/603220 ; 0879949195 ; 0888354238

с.Градец

Кмет: Илия Томов
Телефон: 09315/2225 ; 0879949134 ; 0889243310 

с.Кутово

Кмет: Виктор Костадинов
Телефон: 09311/2388 ; 0879949194 ; 0886013567

с.Капитановци

Кмет: Десислава Венелинова
Телефон: 09313/2218 ; 0879949143 ; 0898528010

с.Буковец

Кмет: Стефчо Захариев
Телефон: 09318/2245 ; 0879949138 ; 0884119634

с.Гомотарци

Кмет: Ирена Иванова
Телефон: 09343/2220 ; 0879949131 ; 0895693364

с.Антимово

Кмет: Северин Петров
Телефон: 09354/2215 ; 0879949197 ; 0898871863 

с.Иново

Кмет: Павел Петров
Телефон: 09342/2224 ; 0879949189 ; 0884238290

с.Новоселци

Кмет: Цеца Велкова
Телефон: 094/601798 ; 0879949136 ; 0897034733

с.Сланотрън

Кмет: Венелин Павлов
Телефон: 09349/2333 ; 0879949141 ; 0887638013

с.Кошава

Кмет: Венелин Венелинов
Телефон: 09353 / 2220 ; 0879949185 ; 0886694670 

с.Бела Рада

Кмет: Верка И. Монова
Телефон: 09347 / 6329 ; 0879949188

с.Синаговци

Кмет: Иван Иванов
Телефон: 09346 / 23 20 ; 0879949153 ; 0888072809

с.Слана Бара

Кмет: Севделин Младенов
Телефон: 
094/606-119 ; 0879949157 ; 0889702359

с.Каленик

Кмет: Илиян Н. Христов
Телефон: 09356/2220 ; 0879949162 ; 0896751837

с.Майор Узуново

Кмет: Красимир Георгиев
Телефон: 093452285 ; 0879949144; 0893298616 

с.Жеглица

Кмет: Георги Георгиев
Телефон:  09314 / 22 43 ; 0879949186 ; 0885779046

с.Дружба

Кмет: Иванка Цветанова Цветанова
Телефон: 09352 / 23 35 ; 0879949161 ; 0896851734 

с.Рупци

Кмет: Илиян Ангелов
Телефон: 094/600 – 164 ; 0879949190 ; 0895456939

с.Търняне

Кмет: Нора Маринова
Телефон: 09314 / 28 66 ; 0879949149 ; 0896522415

с.Динковица

Кметски наместник: Тотка Толийска
Телефони: 09315 / 24 00 ; 0893505033

с.Генерал Мариново

Кмет: Милко Матеев
Телефон: 09352 / 24 80 ; 0879949198 ; 0899373308

с.Цар Симеоново

Кметски наместник: Галина Иванова Георгиева
Телефон: 09314 / 22 67 ; 0879949184 ; 0899434590

с.Войница

Кметски наместник: Янка Костова
Телефон: 0879949108 ; 089925609

с.Пешаково

Кметски наместник: Георги Ангелов
Телефон: 606-045 ; 0879949158

с.Ивановци

Кметски наместник: Борислав Филипов
Телефон: 09314 / 22 64 ; 0879949146 ; 0877701411

с.Плакудер

Кметски наместник: Людмил Любенов
Телефон: 09315 / 23 83 ; 0879949142 ; 0899961686

с.Долни Бошняк

Кметски наместник: Марчела Маринова Аврамова
Телефон: 087 994 9156

с.Въртоп

Кметски наместник: Петър Илиев
Телефон: 0879949187 ; 0882014828

с.Гайтанци

Кметски наместник: Венелин Рангелов
Телефон: 0988799736

гр.Дунавци

Кмет: Димо Скорчев
Телефон: 0879 124580 ; 0876 419930