МКБППМН

Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица

 

Секретар на местна комисия: Пенка Асенова

 

гр.Видин пл"Бдинци" 2 ет.10 ст.8

 

тел: 094/609 422; email: mk_vidin@abv.bg

 

 

Дейност на МКБППМН - Община Видин

 

План - програма за дейността на МКБППМН - Община Видин за 2019 г.

 

Списък на обществените възпитатели към МКБППМН - Община Видин