Биографична справка

инж. Огнян Ценков - кмет на община Видин

 

Роден на 3.02.1963 г. в гр. Видин

 

Образование:


1981 г. – 1985 г.: ВНВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, специалност: „Телевизионна и радиотехника”

 

Образователно-квалификационна степен:  Магистър

 

1978 г. – 1981 г. СОУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин
 

 

Професионален опит:

 

От ноември.2015 г.: кмет на Община Видин
 
декември 2014 г. - ноември .2015 г.  - заместник областен управител на област Видин;

1993 г. – 2009 г.: специалист, кат. Г-ІІ степен при САД – КИС – МВР; Сектор „Свръзки“, ОД на МВР Видин

1985 г. – 1990 г.: Българска армия, поделение 22310 – гр. Самоков; командир на свързочен взвод; командир на батарея за управление на дивизион; командир на батарея за управление на бригада.