Годишен отчет

Отчетът за третата година управление на кмета на Община Видин Огнян Ценков започва с обръщение към гражданите на Видин.

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

В отговор на поетите ангажименти, представям пред вас отчет за свършената работа през третата година от мандат 2015-2019. Извървяхме заедно дотук трудния, изпълнен с отговорности и предизвикателства път, за да отворим нова страница в развитието на Видин и Общината.

 

С вас, уважаеми съграждани, с подкрепата на държавата, на Общинския съвет, на бизнеса и всички, които милеят за нашия роден край, постигнахме много.

 

Община Видин днес е финансово стабилна; успя да повиши събираемостта от местните данъци и такси; реализира значими проекти по европейски и национални програми в сферата на социалните услуги, пътната инфраструктура, енергийната ефективност, образованието, културата; създава по-благоприятен инвестиционен климат; подобрява административното обслужване. Резултатите са плод на обединените ни усилия.

 

Видин и населените места в Общината се преобразяват стъпка по стъпка и ключова роля за това заемат хората - нашето най-голямо богатство.