Местни данъци и такси

Проверка на задължения за местни данъци и такси

 

Калкулатор - данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

 

Банкови сметки на Община Видин

 

Списък на физическите и юридически лица с неплатени задължения за местни данъци и такси 

 

2058  Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК за местни данъци и такси - 2021г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК за местни данъци и такси - 2020г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК за местни данъци и такси - 2019г.

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК за местни данъци и такси - 2018г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 1 ОТ ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

 

Бланки

 

Искане за данъчна оценка

 

Искане чл.87 ал.11 - ДОПК

 

Контакти: тел: 094 609 428 e-mail: mdt@vidin.bg