Местни данъци и такси

Проверка на задължения за местни данъци и такси

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК за местни данъци и такси

 

Банкови сметки на Община Видин

 

Списък на физическите и юридически лица с неплатени задължения за местни данъци и такси (до 2015г включително)

 

 

Контакти: тел: 094 609 428 e-mail: mdt@vidin.bg