Отдел „Обществени поръчки“

Началник отдел: Лидия Панайотова

 

тел: 094 609 426 e-mail: lpanaiotova@vidin.bg