Отдел „Правно-нормативно обслужване“

Началник отдел: Цветанка Дуцова

 

тел: 094 609 426 email: cducova@vidin.bg