Отдел „Общинска собственост“

Началник отдел: Илияна Василева

 

тел: 094 609 433 e-mail: ivasileva@vidin.bg