Отдел „Екология, инфраструктура и инженерни мрежи и съоръжения“

Началник отдел: Светла Ангелова

 

тел: 094 609 442 e-mail: sangelova@vidin.bg