Отдел „Контрол и опазване на обществения ред“

Началник отдел: Константин Джунински

 

тел: 094 609 485  email: koor@vidin.bg