Вътрешни правила

Вътрешни правила за административно обслужване в община Видин 

 

 

Заповед за изменение на кодекс за етично поведение

 


Правила за осъществяване на мониторинг на СФУК в ОА-Видин

 


Заповед за утвърждаване на правила за мониторинг и Кодекс за етично поведение на служителите от общинска администрация - Видин

 


Кодекс за етично поведение на служителите от общинска администрация - Видин

 


Вътрешни правила за антикорупционни процедури