ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Борислава Борисова

 

Родена на 19.04.1963 г. в гр. Видин. Завършва Математическата гимназия в града, а през 1989 г. – Висшия педагогически институт в Шумен (днес Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”), със специалност математика. 

 

След дипломирането си до 2000 г. работи  като учител в няколко училища на територията на Община Видин и Община Димово. До 2012 г. е собственик и управител на фирма. През 2012 г. за кратко е директор на ОП „Пазари“ - Видин.

 

Заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика“ на Община Видин през мандат 2011-2015 г.

 

Приемен ден: четвъртък, от 14.00 ч. до 16.00 ч.

 

Контакти: +35994/ 609 414; b.borisova@vidin.bg

      

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ИНВЕСТИЦИИ

Десислава Тодорова

 

Родена на 9.07.1983 г., в гр. Видин. Завършила е гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“. Дипломира се като бакалавър по Социология в СУ „Св. Климент Охридски”, има магистърска степен по Европейска публична администрация в същия университет.

 

От 2007 г. до края на 2015 г. работи в неправителствения сектор, член е на Управителния съвет на Сдружение „Изток-Запад”, а в последствие и негов председател. През този период участва в изпълнението и управлението на редица проекти, сред които: „Планиране на местното икономическо развитие на община Грамада”; „В услуга на обществото” по ОП „Административен капацитет; “НПО сектор – активен участник в прилагането на политики на местно ниво” по същата оперативна програма; «Подай ръка за помощ» по ОП „Развитие на човешките ресурси“; «Обединени в борбата срещу дрогата» по Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия; изпълнява и управлява проект «Младежта действа обединено» по същата програма.

 

От ноември 2012 г. до ноември 2015 г. е директор на ОП „Спортни имоти” в Община Видин.

 

От края на 2015 г. до 12.03. 2016 г. е главен секретар на Областна администрация – Видин. Заместник-кмет на Община Видин по европейски политики и инвестиции през предишния мандат.

 

Приемен ден – четвъртък, от 14.00 ч. до 17.00 ч.

 

Контакти: тел. 094/ 609415; email: dtodorova@vidin.bg