ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Заместник-кмет Венци Пасков 
 

Роден на 4.07.1957 г. в гр. Белоградчик. През 1988 г. завършва Киевския институт за народно стопанство, специалност „Икономика на труда“. Работил е в сферата на социалното подпомагане, социалните услуги и закрила на детето. Дългогодишен директор на Регионална дирекция за социално подпомагане - Видин. 

Приемен ден – четвъртък, от 14.00 ч. до 17.00 ч.             

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
Заместник-кмет  инж. Цветан Асенов 
 

Роден на 19.04.1968 г. в град Видин. Завършил е ВНВСУ „Ген. Благой Иванов”, специалност „Строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради”.

Бил е ръководител на обект към "Главно управление строителство и възстановяване", работил е в частния сектор в сферата на строителството. От 2003 г. до 2010 г. е управител на „Мултифункционално строително предприятие” ЕООД – Видин, след което до ноември 2011 г. е заместник-кмет на Видин с ресор строителство. През 2012-2013 г. е областен управител на Област Видин.

Членува в Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, член на Лайънс клуб – Видин. 
 

Приемен ден – четвъртък, от 14.00 ч. до 17.00 ч.

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ИНВЕСТИЦИИ
Заместник-кмет Десислава Тодорова

 

Родена на 9.07.1983 г., в гр. Видин. Завършила е гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“. Дипломира се като бакалавър по Социология в СУ „Св. Климент Охридски”, има магистърска степен по Европейска публична администрация в същия университет.

От 2007 г. до края на 2015 г. работи в неправителствения сектор, член е на Управителния съвет на Сдружение „Изток-Запад”, а в последствие и негов председател. През този период участва в изпълнението и управлението на редица проекти, сред които: „Планиране на местното икономическо развитие на община Грамада”; „В услуга на обществото” по ОП „Административен капацитет; “НПО сектор – активен участник в прилагането на политики на местно ниво” по същата оперативна програма; «Подай ръка за помощ» по ОП „Развитие на човешките ресурси“; «Обединени в борбата срещу дрогата» по Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия; изпълнява и управлява проект «Младежта действа обединено» по същата програма.

От ноември 2012 г. до ноември 2015 г. е директор на ОП „Спортни имоти” в Община Видин.

От края на 2015 г. до 12.03. 2016 г. е главен секретар на Областна администрация – Видин.

Приемен ден – четвъртък, от 14.00 ч. до 17.00 ч.