Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIEC7
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCIES1
Направиха символична първа копка на строително-монтажните работи по проекта за многофамилните жилищни сгради

В рамките на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., днес се проведе откриваща пресконференция в залата на Общинския съвет. На събитието присъстваха кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков и заместник-кметовете Десислава Тодорова и Светослав Скорчев, членове на екипа за управление на проекта, представители на фирми-изпълнители на строително-монтажните работи, на сдруженията на собствениците на многофамилните жилищни сгради, общински служители, граждани и медии.

 

Д-р Ценков приветства присъстващите и изказа задоволството си от факта, че стартира санирането на 13 жилищни блока във Видин по оперативната програма. Той изрази надежда, че в следващия програмен период ще се направи необходимата организация и много от нашите съграждани ще си създадат сдружения на етажната собственост, за да кандидатстват по програмата за енергийна ефективност. „Целта е нашият град да се превърне в едно наистина по-чисто място за живеене“ – каза кметът. Той допълни, че такава е целта и на още един проект, който Общината изпълнява – за подмяна на уредите на твърдо гориво с екологични. Д-р Ценков отбеляза още, че нарасналата междувременно инфлация е породила доста притеснения у фирмите, подписали договори с Общината за саниране на сградите. „Надявам се в месеците, докато тече програмата, следващото правителство да вземе мъдрото решение да актуализира цените поне с 10%, както се говореше в публичното пространство“ – заяви кметът и пожела успешна работа.

 

Презентация на проекта направи неговият ръководител - инж. Мариела Николова, главен експерт „Строителство и инвестиционни проекти“ в Община Видин. Тя подчерта, че общата цел на проекта е обновяване на тринадесет многофамилни жилищни сгради в град Видин и осигуряване на по-високо качество на жизнената среда за над 380 ползватели, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Инж. Николова запозна подробно присъстващите със специфичните цели и дейностите по проекта. Неговото реализиране ще доведе до достигане на минимум клас „С“ на енергопотребление за всички избрани 13 многофамилни жилищни сгради; намаляване на разходите за енергия, както и на емисиите на парникови газове; осигуряване на по-добро качество на въздуха и по-добри условия за живот; подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на санираните сгради и др.

 

След пресконференцията, с официална церемония „Първа копка“ бе даден и символичен старт на изпълнението на строително-монтажните работи. Тя се проведе пред един от блоковете, които ще бъдат обновени, намиращ се на ул. „Цар Асен I“. Присъстваха кметът на Общината д-р Цветан Ценков, заместник-кметовете Десислава Тодорова и Светослав Скорчев, изпълнителният директор на фирмата изпълнител на обекта „Енерджи ефект“ ЕАД инж. Благовест Ангелов, представители на медиите, както и част от хората, които живеят в сградата.

 

Д-р Ценков посочи, че в съседство до жилищния блок в момента с финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. се реновира още един обект – видинската Синагога. „Надявам се тази година, когато приключи изпълнението на проектите за този блок и за Синагогата, районът на град Видин, в който в момента се намираме, да придобие още по-европейски вид и хората да живеят по-щастливо“, каза кметът. Той пожела успех на изпълнителите, на надзора и на екипа по управление на проекта.

 

Проектът „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 3 332 493,62 лв., от които 2 832 619,58 лв. – европейско и 499 874,04 лв. – национално съфинансиране. Бенефициент е Община Видин.

 

Срокът за изпълнение на всички дейности е 30 месеца и приключва до 11.06.2023 г.

 

В рамките на проекта ще се въведат мерки за енергийна ефективност в следните многофамилни жилищни сгради:

 

- блок №10 в ж.к. „Христо Ботев“;

- блок №29, вход А и Б в ж.к. „Химик “;

- на ул. „Хаджи Димитър“ №24;

- блок №1, вход А и Б в ж.к. „Плиска“;

- на ул. „Градинска“ № 1А;

- блок 2, вход А и Б в ж.к. „Георги Бенковски“;

- на ул. „Цар Иван Срацимир“ №6;

- на ул. „Цар Асен I“ №25, вход А и Б;

- на ул. „Сан Стефано“ № 3;

- блок №3 в ж.к. „Петко Каравелов“;

- на ул. “Княз Борис I“ №11, вход А и Б;

- блок № 4, вход А и Б в ж.к. „Георги Бенковски“;

- на ул. “Патриарх Евтимий“ №1, вход А и Б.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7