ENG | BG

close
close
 

Проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр Видин"

Община Видин стартира проект за развитието на града

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ВИДИН

Второ обществено обсъждане – “Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Видин”

 
X