ENG | BG

close
close
 

Процедури по ЗОП

„Предоставяне на оборудване и техника за сметосъбиране и сметоизвозване за ежедневно почистване на Община Видин и снегопочистване на град Видин, разделена на три обособени позиции“

 
X