ENG | BG

close
close
 

Приложения за кандидатстване по националната програма за енергийна ефективност

Приложение 1 Покана за свикване на ОС учредване на СС
Приложение 2 Протокол от залепване на поканата учредване на СС
Приложение 3 Протокол от ОС за учредяване на СС
Приложение 4 Споразумение за създаване на СС
Приложение 5 Заявление за интерес и финансова помощ
Приложение 6 Справка за ССО
Приложение 7 Покана за свикване на ОС на СС
Приложение 8 Протокол от залепване на поканата за ОС на СС
Приложение 9 Протокол от ОС на СС
Приложение 10 Договор СС-община
Приложение 11 Договор за целево финансиране_октомври 2015
Приложение 12 Декларация - нечлен на СС
Приложение 13 КЛ областен управител
Приложение 14 Схема_минимални помощи
Приложение 15 Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)
Приложение 16 Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)
Приложение 17 Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

 
X