ENG | BG

close
close
 

Председателство

  
Председател на Общински съвет Видин
 

 

ГЕНАДИ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ

Телефон за контакти:
094/609-409
094/601-159
 
E-mail:
obs_vidin@mail.bg
obs_vidin@abv.bg

ПРИЕМЕН ДЕН
Всеки петък от 13.00 часа
 
 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВИДИН

Павел Димитров Паунов
Валентин Братков Велков
Красимир Асенов Иванов
Цветан Петров Ценков
Людмил Димитров Любенов

 
X