ENG | BG

close
close
 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Закон за управление на етажната собственост

Изменени методически указания от октомври 2015 г.

Информационна брошура

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в Община Видин

Регистър на хода на изпълнение на НПЕЕ от 13.01.16 г.

Приложения за кандидатстване по националната програма за енергийна ефективност

http://mrrb.government.bg/
 
X