ENG | BG

close
close
 

Комисии

 1. Икономическа и социална политика и инвестиционна дейност 
 2. Европейски фондове, проекти и международно сътрудничество
 3. Финанси и бюджет
 4. Работа с децата, младежта, спорта и туризма
 5. Здравеопазване, социални дейности и социална политика
 6. Образование, наука и култура
 7. Териториално и селищно устройство и организация на движението
 8. Земеделие, гори и опазване на околната среда
 9. Законност, местно самоуправление, нормативна уредба, етика и охрана на обществения ред
 10. Общинска собственост, общински дружества и предприятия, приватизация и следприватизационен контрол
 11. Права на човека, вероизповедания, малцинства и гражданско общество
 12. Наблюдателна комисия
 13. Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 
X