ENG | BG

close
close
 

География

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ

 

   Община Видин е разположена в северозападната част на Република България и заема площ от 501 хил. км 2 (44° 13' с.ш. и 22° 41' и.д.).  Преминаващите през територията й две основни трансевропейски транспортни артерии - коридор № 4 ( Нюрнберг - Берлин - Дрезден - Прага - Крайова – Калафат - Видин - София - Кулата - Солун ) и коридор № 7 (по реките Рейн - Майн – Дунав), както и Дунав мост 2, който свързва Видин с румънския град Калафат, са важни предпоставки за развитие на този край.  Видин е първото голямо българско пристанище по поречието на река Дунав. Географската характеристика пряко се свързва с живописното разположение на общинския център по протежение на десния й бряг. Двата характерни завоя в този участък рязко променят  посоката й от север на юг, което е възможност за местна „закачка” относно изгрева на Слънцето!

   Релефът е равнинен, като в периферните части на общината се проявяват хълмисти форми от релефа на Предбалкана. Едно от най-високите места е местността „Божурица”, обособена като зона за отдих. Разположението на града на най-ниската дунавска тераса определя надморската височина тук между 33-35 метра.    
   Разположението на брега
 на Великата европейска река обуславя и особеностите на климата. Умерено-континентален, с горещо и често сухо лято, мразовита и продължителна зима със студен вятър и задържане на снежна покривка за по-дълъг период от време. Местните наричат североизточния вятър, който се появява  през зимата, „Кошава”. Типични за късната есен и ранната пролет са мъглите, когато и валежите са по- значителни.      
   Водното богатство
 е обусловено от река Дунав и местните й притоци. Регулатор на нивото, освен климатичните особености, е и съоръжението„Железни врата”, което регулира притока на високи води. Значително е и богатството на термални води с висока лечебна стойност. На този етап те не се експлоатират.    
   Общината е разположена
 върху льосова основа, където са се формирали едни от най–плодородните почви, черноземите. Земеделските земи, наречени „Златен рог” – рог на изобилието, се славят като най-плодородните.

   Растителното и животинското богатство е представено от типичните за тези географски ширини видове - тревиста и широколистна растителност, от животните - гризачи, птици и в горските райони - чакали, сърни, диви свине и др.


  Селищата
 в общината са в три категории: градове - Видин и Дунавци; села - Градец, Покрайна, Капитановци, Кутово, Гомотарци, Буковец, Иново, Антимово, Сланотрън, Новоселци, Бела Рада, Кошава, Слана Бара, Синаговци, Майор Узуново, Каленик, Дружба, Жеглица, Търняне, Рупци, Генерал Мариново, Динковица, Войница, Цар Симеоново, Гайтанци, Долни Бошняк, Въртоп, Плакудер, Ивановци, Акациево, Пешаково, Ботево; квартали -  „Нов път“.

При последното преброяване през 2011 г. населението на Община Видин наброява 69 691 жители.     

 
X