ENG | BG

close
close
 

Биографична справка


инж. Огнян Ценков

Роден на 3.02.1963 г. в гр. Видин

Образование:
1981 г. – 1985 г.: ВНВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново
Специалност: „Телевизионна и радиотехника”
Образователно-квалификационна степен:  Магистър
1978 г. – 1981 г. СОУ „Цар Симеон Велики“ – гр. Видин

Професионален опит: От 9.11.2015 г.: кмет на Община Видин

декември 2014 г. - 9.11.2015 г.: заместник областен управител на област Видин

1993 г. – 2009 г.: специалист, кат. Г-ІІ степен при САД – КИС – МВР; Сектор „Свръзки“, ОД на МВР Видин
1985 г. – 1990 г.: Българска армия, поделение 22310 – гр. Самоков; командир на свързочен взвод; командир на батарея за управление на дивизион; командир на батарея за управление на бригада.

 
X