ENG | BG

close
close
 

Актове на ОбС

Протоколи от заседания на ОбС Видин /мандат 2015 – 2019г./

Протоколи от заседания на ОбС Видин /мандат 2011 – 2015г./

Протоколи от заседания на ОбС Видин /мандат 2007 – 2011г./

Решения на Общински съвет Видин

Наредби на Общински съвет Видин

Програми, правилници, стратегии приети и декларации от Общински съвет Видин

Отчети за дейността на ОбС Видин

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 254 София, 01/09/2014

Обявления по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

 
X