Начало

Търгове
Обява за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за  отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, находящи се на територията на гр. Видин   Заповед за обявяване на участинка спечелил търг дървесина Търг с тайно  наддаване за продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ № 17001 в Землището на с. Дружба,община Видин Обява за търг павилиони за търговска дейност Съобщение за отмяна на търг Обява за търг - земеделска земя с.Сланотрън Обява за търг - кафе машини Обява за търг кв. Нов път Обява за търг земеделски земи Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обекти, търговски площи/петна и търговски клетки,находящи се в Централен пазар на ОП”Пазари и паркинги” – за срок от 10 /десет/ години Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски маси и маси тип „Бест”находящи се в Централен пазар на ОП”Пазари и паркинги” и петно в б-р “Вида" Обява търг- терени за продажба на вестници 17.11.16г. Обява търг-терени за продажа на вестници 18.11.16г Заповеди за предварително изпълнение Открита процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на терени в крайдунавски парк град Видин - Публикувано 12.03.2016г. Открита процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на терен в спортната зала в град Видин - Публикувано 12.03.2016г.