ENG | BG

close
close
 

Заместник-министърът на регионалното развитие Валентин Йовев на посещение във Видин    По време на посещението си заместник-министър Йовев, заедно с кмета на Видин Огнян Ценков и областния управител Албена Георгиева се срещна с ръководствата на СУ „Цар Симеон Велики“ и ППМГ „Екзарх Антим I“. Двете училища са включени в Инвестиционната програма на Общината, разработена за целите на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектите, които ще се реализират, са свързани с обновяване на образователната инфраструктура и прилежащо дворно пространство.

        И на двете места Валентин Йовев се поинтересува от историята на учебните заведения, разгледа кабинети и класни стаи и се запозна с условията на обучение. Кметът Огнян Ценков подчерта, че СУ „Цар Симеон Велики“ и ППМГ „Екзарх Антим I“ са сред най-престижните във Видин и показват високи резултати. Той припомни, че съвсем скоро за учебно оборудване, обзавеждане и учебни помагала правителството е отпуснало 350 000 лв. на ППМГ „Екзарх Антим I“. „Всичко това ще помогне допълнително за вашето развитие, ще помогне и на бъдещите ученици също да постигат добри резултати“ – коментира Ценков пред ученици в математическата гимназия. „Обновяването в училищата ще предостави една подобрена жизнена среда, която ще бъде приятна за учениците. Разбира се, необходимо е и оборудване на кабинети и много други нови неща, които се надявам, че ще бъдат осигурени“ – каза заместник-министърът. Йовев подчерта, че образованието и демографската политика са изключителен приоритет в работата на правителството. Той обясни, че предвидените средства за двата проекта в областта на образованието на територията на Община Видин, са общо около 17 милиона лв. Според него проектите ще бъдат осъществени в минимално възможните срокове, с оглед Закона за обществените поръчки и изрази надежда, че процедурите ще се проведат успешно.

        По проектите са предвидени пристройка и надстройка на физкултурен салон в СУ „Цар Симеон Велики“ и изграждане нов физкултурен салон в ППМГ „Екзарх Антим I“.

        По-късно Огнян Ценков се включи в работната среща, която заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството проведе в Конферентния център на Областната администрация с кметове и председатели на общински съвети от областта. В нея взе участие и инж. Дончо Атанасов – председател на УС на Агенцията по пътна инфраструктура. Той заяви пред медиите, че приоритет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е бързото развитие на пътната инфраструктура в направлението София-Видин. „Агенцията е готова да стартира поръчките за избор на изпълнител и надзор в две отсечки: Видин-Ружинци и Мездра-Ботевград и в рамките на 2018 г. това да се случи. Всички други подстъпи към Видин в направлението София-Видин през 2018 г. ще бъдат реновирани, включително и Видин-Кула-Връшка чука“ – съобщи той.

        Огнян Ценков благодари на заместник-министър Валентин Йовев и на инж. Дончо Атанасов за вниманието от страна на правителството, което то показва за пореден път към Северозападния регион. „Искам само да допълня, че в пътната инфраструктура през миналата година бяха отпуснати 13 милиона лв. за ремонт на път Е-79 от Дунав мост 2 до град Димово. Това беше едно намерение за подобряване на пътната инфраструктура и виждаме, че в момента продължава и това ще допринесе за по-добрата свързаност на централната част на страната с нашия регион“ – каза видинският кмет.


Публикувана на: 04.12.2017

 
X