ENG | BG

close
close
 

Видинският кмет дари лични средства за младежки проект      Кметът на Община Видин Огнян Ценков се отзова на молба от страна на Сдружение „Активно общество” във връзка с предложение, внесено на последното заседание на Общинския съвет за отпускане на субсидия в размер на 500 лв., с които да се подпомогне осъществяването на дейности по проект „Младежки информационно-консултантски център”. В приетия за 2017 година бюджет на Община Видин не са предвидени исканите от организацията средства и поради този факт тяхното отпускане е невъзможно.По този повод Огнян Ценков заяви, че поема ангажимент да дари лични средства в размера на исканата сума.

   Председателят на Сдружение „Активно общество” Радослав Георгиев благодари сърдечно на видинския кмет за дарението и подкрепата към младите хора. Ценков подчерта, че се надява приносът му да помогне за насърчаване на младежките дейности и за включването на младежите към инициативите на Община Видин. „Планът за развитието на младежта в Община Видин е един стратегически документ. В него приоритетите са заложени в зависимост от целите, които си поставяме не само на местно ниво, но и на национално. Оттук нататък заедно ще ги реализираме. Трябва да обединим местната, държавната власт и гражданското общество, за да постигнем по-големи успехи“ – каза видинският кмет.

   Дарението е част от благотворителната инициатива, която Огнян Ценков поде в началото на своето управление, като всеки месец отделя средства от възнаграждението си за подпомагане на различни каузи, свързани с децата и младежта.


Публикувана на: 09.03.2017

 
X