ENG | BG

close
close
 

Представиха извършените до момента дейности по проект на Общината в две видински училища        Проектът „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“ се реализира в Профилираната природо-математическа гимназия „Екзарх Антим“ I и Средно училище „Цар Симеон Велики“. По повод представяне напредъка на ремонтните дейности бе организирана конференция, която се проведе в залата на Общински съвет – Видин.

        На събитието присъстваха кметът на Община Видин Огнян Ценков, заместник-областният управител Лъчезар Попиванов, директорът на СУ „Цар Симеон Велики“ Венцислав Станев, председателят на Училищното настоятелство на ППМГ „Екзарх Антим“ I Лиляна Цанова, представители на фирмите-изпълнители по проекта.

        Огнян Ценков откри конференцията, като подчерта, че развитието на образованието винаги е било сред основните приоритети на Община Видин. “Целите, които си поставяме с реализирането на този проект, е с модернизацията на образователната инфраструктура да подобрим и качеството на образованието, и условията на труд, които ще бъдат в полза както на учениците в град Видин, така и на учителите“ – каза той. Той отбеляза, че важните стъпки, предприети през изминалата 2018 година дават сериозно основание на Общината да продължава по същия път и през тази година. „Сигурен съм, че до 2020 година училищата ще бъдат със съвсем нова визия, а целите – постигнати“ – заяви кметът.

        Заместник-кметът инж. Цветан Асенов, който е и ръководител на проекта, представи резултатите от извършените строително-монтажни дейности до момента в двете училища. В Профилираната природо-математическа гимназия и Средно училище „Цар Симеон Велики“ демонтажните работи на електрическите и ВиК инсталации са завършени на 60-70 %. В Средно училище „Цар Симеон Велики“ е направен изкопът на басейна, демонтиран е старият физкултурен салон и е започнало изграждането на новия спортен салон към училището, който ще се ползва от всички учащи се в града, както и за провеждането на различни спортни събития. В ППМГ „Екзарх Антим I“ също се изгражда спортен салон, а на покрива на училището ще има тенис на корт. Инж. Асенов обяви, че до 15 септември основната част от работата на двата обекта ще бъде финализирана и изрази увереност, че до края на 30- месечния срок всичко ще приключи по план.

        Представителите на двете учебни заведения също споделиха положителните си впечатления от извършването на ремонтните дейности.

Проектът „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видинсе изпълнява в рамките на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Видин“.

Общата стойност на проекта е 16 919 040.98 лв., от които 14 381 184,83 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и 2 537 856,15 лв. се съфинансират от държавния бюджет.Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца, считано от датата на подписване на договора на 4.10.2017 г.
Публикувана на: 03.01.2019

 
X