ENG | BG

close
close
 

Председателят на Общински съвет - Видин, г-н Генади Велков свиква редовно заседание на постоянните комисии към Общински съвет - Видин на 16.07.2018г.

     Председателят на Общински съвет - Видин, г-н Генади Велков свиква редовно заседание на постоянните комисии към Общински съвет - Видин, които ще проведат своите заседания на16.07.2018г., съгласно обявения график.

График за заседанията на постоянните комисии към ОбС - Видин

Публикувана на: 11.07.2018

 
X