ENG | BG

close
close
 

Председателят на Общински съвет - Видин, г-н Генади Велков свиква редовно заседание на Общински съвет - Видин на 16.11.2017 г.

   Председателят на Общински съвет - Видин, г-н Генади Велков свиква редовно заседание на Общински съвет - Видин на 16.11.2017г., от 09.00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - Видин.

Проект на дневен ред за заседанието на Общински съвет - Видин

Публикувана на: 10.11.2017

 
X