ENG | BG

close
close
 

Предприемане на мерки заради повишената пожароопасност на територията на Община Видин

   Във връзка с обявения оранжев код за очаквани високи температури в периода 4-6 август са уведомени всички кметове и кметски наместницис оглед създаването на организация в случай на възникване на пожари в горите и земеделските земи, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктурата и околната среда, за изпълнение на мероприятията, предвидени в съвместния план за взаимодействие между Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ -Видин, Областна администрацияи други ведомства и фирми.

   В писмото от Община Видин се дават указания с цел информиране на населението и земеделските производители за опасността от възникване на пожари в горите и земеделските земи, както и за повишаване на готовността за провеждане на своевременни действия и включване на допълнителни сили и средства от единната спасителна система, специализираните групи за гасене и доброволните формирования за ограничаване и ликвидиране на крупни пожари.Кметовете и кметските наместници от населените места на Община Видин, съвместно с общинската администрация и директора на Държавно горско стопанство да създадат организация за осигуряване при необходимост на вода, храна и тонизиращи напитки за застрашеното население и участващите сили за ограничаване на вредните последици. Сред предвидените мерки са своевременно изпращане на селскостопанска и друга техника при искане за съдействие от органите за Пожарна безопасност, за оказване на помощ за ликвидиране на произшествието или последиците от него.

   При възникване на пожари в горите и земеделските земи, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктурата и околната среда, да се информира незабавно оперативния център на: РДПБЗН-Видин, на тел.: 094/694 477, 094/600 016 и 094/621 112.

Публикувана на: 04.08.2017

 
X