ENG | BG

close
close
 

Покана

от инж. Огнян Ценков - кмет на Община Видин

към жителите на Община Видин

          Уважаеми съграждани,

        По повод постъпили запитвания и проявения голям интерес към предстоящите дейности на Община Видин във връзка с изработен проект за Подробен устройствен план-парцеларен план за обект: „Модернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, (съобщение, обнародвано в Държавен вестник бр. 10 от 01.02.2019 г.) и предоставяне на цялостна информация за процедурата по одобряването на този изключително важен за цяла Северозападна България проект, ви каня на среща за запознаване със съвместните действия на Общинската администрация, Областната администрация и Агенция пътна инфраструктура /АПИ/, като представител на държавата и изпълнител на проекта.

        Срещата ще се състои на 7 февруари 2019 г. (четвъртък), от 18.00 ч., в залата на Общински съвет – Видин.

 

ИНЖ. ОГНЯН ЦЕНКОВ

Кмет на Община Видин

Публикувана на: 01.02.2019

 
X